Få dit byggeprojekt hurtigere i mål med hjælp fra en byggerådgiver

Gør-det-selv manden er ofte ikke bange for at kaste sig ud i byggeprojekter på egen hånd og med hjælp fra familie og venner. Vi ser dog ofte at der opstår problemer i løbet af projektet og i særdeleshed når der skal tilladelse til at tage byggeriet i brug. Mange får simpelthen problemer med at opnå en ibrugtagningstilladelse fra kommunen, fordi byggeriet ikke er udført korrekt, og fordi man har bygget på ”gammel” viden. Reglerne omkring byggerier har ændret sig markant de seneste år og derfor kan det være en rigtigt god ide at få en byggerådgiver med på sidelinien, så man undgår graverende fejl og mangler.

 

Strammere regler gør det sværere at være gør-det-selv mandag

 

De seneste år er der sket rigtigt meget ifht. nye regler for byggeri. Nu er bygherre i langt større grad pålagt at kende reglerne i bygningsreglementet, og det er stadigt sværere at få hjælp og rådgivning fra kommunens byggetekniske afdeling.

Ja faktisk så forholder de byggetekniske sagsbehandlere sig ikke til indholdet i din byggeansøgning, når du sender den ind. De tjekker blot om de overordnede rammer er på plads.

Mange tror at når byggetilladelsen er i hus, så er alt godt. Men sådan forholder det sig ikke. Det er først når byggeriet skal ibrugtages at du skal kunne redegøre for om alt er foregået korrekt.

 

I praksis betyder det at hvis du f.eks. har isoleret dit byggeri med 150mm hvor bygningsreglementet siger der bør isoleres med 300 mm, ja så skal dette bringes i orden inden byggeriet kan godkendes. Det kan blive rigtigt dyrt at få udbedret og i værste fald kan man blive pålagt at rive byggeriet ned igen.

 

Snak dit byggeri igennem med en byggerådgiver

 

Du kan undgå at ryge i problemer med byggeriet ved at få en dygtig byggerådgiver med på sidelinien fra projektets start. Du afstemmer opgaverne med ham, og han vil kunne dække ind der hvor du har dine blinde vinkler. Ofte skal der ganske få timers byggerådgivning til for at kunne gøre en rigtig stor forskel ifht. at få dit byggeri nemt igennem fra start til godkendelse. Det er blilligere end du tror og du kan spare dig selv for mange penge og bekymringer.

 

En byggerådgiver er som oftest uvildig, og det betyder, du kan regne med rådgivning ifht. de løsninger, der passer bedst til dit projekt.

Rul til toppen